Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - wnioski kwalifikujące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie.

W związku z powyższym GOPS w Werbkowicach przyjmuje wnioski kwalifikujące mieszkańców Gminy Werbkowice do ww. pomocy.

Informujemy również, aby mieszkańcy Gminy Werbkowice mający w swoich domach osoby narodowości ukraińskiej zgłaszali się do GOPS w Werbkowicach w celu skorzystania paczek żywnościowych.