Ustawa o dodatku osłonowym wchodzi w życie

Kto może otrzymać dofinansowanie? Najważniejsze jest kryterium dochodowe. Wszystko zależy od liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym. W gospodarstwie jednoosobowym limit dochodów to 2100 złotych na rękę, a w wieloosobowym 1500 złotych.


Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Kwota dodatku osłonowego poniżej 20 zł nie będzie wypłacana.
Wnioski można składać w dowolnym terminie maksymalnie do 31 października 2022r.
W sytuacji, gdy rodzina ogrzewa dom węglem lub paliwami węglopochodnymi, wysokość dodatku będzie zwiększana o 25 procent. Gospodarstwa wykorzystujące te paliwa do ogrzewania muszą złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022r. tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, ale zrobią to przed końcem października, otrzymają pełną kwotę dodatku maksymalnie do 2 grudnia 2022r.
Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

 

Wnioski na DODATEK OSŁONOWY można składać w dowolnym terminie maksymalnie
do 31 października 2022r.
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WERBKOWICACH W POKOJU NR 4