Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Aktualności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Dodatek Osłonowy 2024

Dodatek Osłonowy 2024

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 30.10.2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Wydawanie paczek żywnościowych 27 - 28 czerwca 2023

Wydawanie paczek żywnościowych 27 - 28 czerwca 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje mieszkańców
Gminy Werbkowice, że rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus w postaci artykułów
spożywczych które dostarczy Bank Żywności w Lublinie.

Nowe kryteria kwalifikowalności i sposobie kwalifikacji do PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA - nowe kryteria kwalifikowalności

Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach oraz Federacja Polskich Banków Żywności PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2021 Plus informuje o nowych kryteriach kwalifikowalności i sposobie kwalifikacji do pomocy żywnościowej.

Kwalifikacja do Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Kwalifikacja do Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje mieszkańców Gminy Werbkowice, że rozpoczął kwalifikację do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus w postaci artykułów spożywczych, które dostarczy Bank Żywności w Lublinie.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (tzw. „Dodatek gazowy„)

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (tzw. „Dodatek gazowy„)

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej w opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes