Wybory sołtysów w sołectwach Łotów i Terebiń-Kolonia
Wybory sołtysów w sołectwach Łotów i Terebiń-Kolonia
Featured

Wybory sołtysów w sołectwach Łotów i Terebiń-Kolonia

Obwieszczenia Wójta Gminy Werbkowice w sprawie wyborów sołtysów w sołectwach Łotów i Terebiń-Kolonia.


Obwieszczenie
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Łotów, iż zarządzeniem Nr 81/2016 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 2 sierpnia 2016 r. zostało zwołane na dzień 19 sierpnia 2016 roku (piątek) na godz.14.00 w świetlicy we wsi Łotów zebranie wiejskie Sołectwa Łotów w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokolanta.
3.Przyjmowanie zgłoszeń na Sołtysa.
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5.Dokonanie wyboru Sołtysa:
a) przygotowanie kart do głosowania;
b) przedstawienie Zebraniu Wiejskiemu zasad głosowania i warunków ważności głosu;
c) przeprowadzenie tajnego głosowania;
d) ogłoszenie wyników wyborów.
6.Zakończenie zebrania.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.


Wójt
Lech Bojko

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Terebiń-Kolonia, iż zarządzeniem Nr 80/2016 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 2 sierpnia 2016 r. zostało zwołane na dzień 14 sierpnia 2016 roku (niedziela) na godz.12.30 w świetlicy we wsi Terebiń zebranie wiejskie Sołectwa Terebiń-Kolonia w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokolanta.
3.Przyjmowanie zgłoszeń na Sołtysa.
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5.Dokonanie wyboru Sołtysa:
a) przygotowanie kart do głosowania;
b) przedstawienie Zebraniu Wiejskiemu zasad głosowania i warunków ważności głosu:
c) przeprowadzenie tajnego głosowania;
d) ogłoszenie wyników wyborów.
6.Zakończenie zebrania.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.

 

Wójt
Lech Bojko

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes