Wyniki wyborów sołeckich w sołectwach Hostynne, Hostynne-Kolonia, Kotorów, Konopne, Łysa Góra, Strzyżowiec
Featured

Wyniki wyborów sołeckich w sołectwach Hostynne, Hostynne-Kolonia, Kotorów, Konopne, Łysa Góra, Strzyżowiec

W miniony poniedziałek (3 czerwca) rozpoczęliśmy drugi tydzień zebrań sołeckich. Tego dnia sołtysów i rady sołeckie wybierali mieszkańcy Hostynnego i Hostynnego Kolonii.
Wyniki wyborów w Sołectwie HOSTYNNE:


Sołtys:
• Magdalena KOWALCZYK
Rada Sołecka:
• Małgorzata Kozak
• Izabela Zdunek
• Iwona Czerwieniec
W wyborach wzięło udział 30 mieszkańców na 227 uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów w Sołectwie HOSTYNNE KOL.:
Sołtys:
• Jarosław LEKAN
Rada Sołecka:
• Witold Gumieniak
• Monika Kalinowska
• Jarosław Szczepanek.
W wyborach wzięło udział 21 mieszkańców na 298 uprawnionych do głosowania.

Kotorów i Konopne to kolejne sołectwa w Gminie Werbkowice, w których odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2024-2029.
W środę (5 czerwca) mieszkańcy tych sołectw wybrali następujących przedstawicieli:
KOTORÓW
Sołtys:
• Anna WRÓBEL
Rada Sołecka:
• Agata Gil
• Ewelina Lorenc
• Paweł Wiśniewski.
W wyborach wzięło udział 28 mieszkańców na 170 uprawnionych do głosowania.

KONOPNE
Sołtys:
• Joanna CIUCKA
Rada Sołecka:
• Ryszard Otręba
• Sylwia Gil
• Sławomir Ciucki
• Małgorzata Lachs
• Rafał Otręba.
W wyborach wzięło udział 47 mieszkańców na 116 uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów w Sołectwie ŁYSA GÓRA, które odbyły się w czwartek, 6 czerwca:
Sołtys:
• Elżbieta ŚLUSARZ
Rada Sołecka:
• Edyta DĄBROWSKA
• Aneta LIPIAN
• Krzysztof ZUB
W wyborach wzięło udział 10 mieszkańców na 123 uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów w Sołectwie STRZYŻOWIEC, które odbyły się w czwartek, 6 czerwca:
Sołtys:
• Wiesław PODOLAK
Rada Sołecka:
• Jolanta SZNURA
• Tadeusz GOLEC
• Piotr KAZAŃSKI
W wyborach wzięło udział 11 mieszkańców na 42 uprawnionych do głosowania.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes