Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice 2023-2030

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice 2023-2030

Szanowni Mieszkańcy Gminy Werbkowice, zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice na lata 2023-2027 (z perspektywą do roku 2030), informujemy Państwa o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice 2023-2030.

Przedłożony do konsultacji projekt strategii jest analizą i próbą odpowiedzi na pytania: czego oczekują i czego potrzebują nasi mieszkańcy oraz jakie powinny być główne kierunki perspektyw rozwoju i działań władz samorządowych. Wierzę, że tworzona Strategia Rozwoju Gminy Werbkowice na lata 2023-2030 będzie naszą odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i nowe wyzwania oraz pozwoli odpowiedzieć na pytania, jak możemy wykorzystać naszą historię i naturalne walory gminy.

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcam do składania uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice 2023-2030 na załączonym formularzu, który mieszkańcy mogą składać do dnia 11 marca 2024 r., w jednej z form:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice,
- drogą listową na adres Urząd Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice z dopiskiem „Konsultacje społeczne w sprawie Projektu Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice” (decyduje data wpływu);
- poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wyrażam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu Państwa w proces tworzenia strategii, powstanie autentyczny dokument, który będzie w najbliższych latach stanowił narzędzie dla władz samorządowych oraz mieszkańców do determinacji i podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia założonego w strategii celu rozwoju naszej gminy i poprawy życia mieszkańców.

Z szacunkiem,

Wójt Gminy Werbkowice

Załączniki:
Projekt Strategii - do konsultacji
Załącznik nr 1 Formularz do składania uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice 2023-2030

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes