ANKIETA  DIAGNOZUJĄCA POTRZEBY PRZEWOZOWE MIESZKAŃCÓW GMINY WERBKOWICE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

ANKIETA DIAGNOZUJĄCA POTRZEBY PRZEWOZOWE MIESZKAŃCÓW GMINY WERBKOWICE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Szanowni mieszkańcy, w celu wypracowania optymalnego rozwiązania w zakresie funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety pozwalającej na ustalenie realnych potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Werbkowice.

Proszę o rzetelne wypełnienie ankiety i dostarczenie jej w wersji papierowej do Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 14) lub wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Link do ankiety online:
https://forms.gle/AdxkF43ZZMhyWAKz6

Link do ankiety pdf:

Ankieta PDF

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes