Zebranie wiejskie Werbkowice 24 września 2023 roku

Zebranie wiejskie Werbkowice 24 września 2023 roku

Sołtys wsi Werbkowice zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 września 2023 roku (niedziela) o godz. 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.


Program zebrania przewiduje:
1. Otwarcie zebrania.
2. Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
3. Dyskusja i omówienie spraw bieżących.
4. Zakończenie obrad.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W WERBKOWICACH
24 WRZEŚNIA 2023 ROKU GODZ. 14:30

Zapraszam mieszkańców

Stanisław Stachniuk
SOŁTYS WERBKOWIC

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes