Wniosek o zwrot podatku akcyzowego sierpień 2023

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego sierpień 2023 - przypomnienie

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Uwaga! Od sierpnia 2023 roku wprowadzone zostały nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym!
Bez zmian pozostaje dotychczasowy limit dot. użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby DJP bydła.
Wprowadzone zostały dodatkowe limity dla hodowców świń, kóz, owiec i koni.
Na wniosek producenta rolnego Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyda zaświadczenie o średniej rocznej liczbie świń, owiec i kóz. Hodowcy koni w sierpniu 2023 roku otrzymają limit na konie na podstawie oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością karną. Hodowca koni musi sam obliczyć średnią roczną liczbę koni będącą w jego posiadaniu w 2022 roku. W tym celu należy zapoznać się z załącznikiem do ustawy gdzie zostały określone współczynniki przeliczeniowe sztuk koni.
Producenci rolni, którym zwiększy się limit w związku z posiadanymi „nowymi” zwierzętami tj. kozy, owce, świnie i konie MUSZĄ złożyć jednocześnie dwa wnioski- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (stary druk)  oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (nowy druk) wraz z pozostałymi dokumentami tj. formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, zaświadczeniami z ARiMR (w przypadku hodowli kóz, owiec i świń) i w przypadku hodowców koni oświadczenia o DJP koni.

 

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes