Spotkanie pn. Wprowadzenie do deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminie i budowania lokalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonanalizacji w oparciu o lokalne zasoby gminy

Spotkanie pn. Wprowadzenie do deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminie i budowania lokalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonanalizacji w oparciu o lokalne zasoby gminy

Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza mieszkańców gminy Werbkowice, a w szczególności przedsiębiorców i usługodawców z gminy Werbkowice do wzięcia udziału w spotkaniu coachingowym pn. Wprowadzenie do deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminie i budowania lokalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonanalizacji w oparciu o lokalne zasoby gminy.


Program spotkania - coachingowego
pn. Wprowadzenie do deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminie i budowania lokalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonanalizacji
w oparciu o lokalne zasoby gminy
Gmina: Werbkowice
Termin: 9 sierpnia 2023 r. godz. 9:00
Miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
ul. Piłsudskiego Józefa 2, 22-550 Werbkowice
Realizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Coach: Jadwiga Olszowska – Urban
Zakres tematyczny spotkania :
• Co to są usługi społeczne i deinstytucjonalizacja usług w gminie. Cele tworzenia lokalnych planów rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w gminie.
• Cele strategiczne DI i założenia dotyczące tworzenia i systemu realizacji Regionalnych – Powiatowych i Gminnych Programów/ Planów/ Strategii Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.
• Rozwój usług społecznych i deinstytucjonalizacji na poziomie lokalnym gminnym i funkcjonowanie Zespołów do spraw opracowania Gminnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.
• Obszary interwencji w Gminnych Programach Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.
• Struktura Lokalnego Planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w gminie:
a/ część diagnostyczna – jednostka ( gmina) i środowisko
b/ część programowa Lokalnego Planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w gminie
Spotkanie coachingowe realizowane jest w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes