Konkurs -  „Ekolubelskie 2023”

Konkurs - „Ekolubelskie 2023”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza na IV edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2023”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2023”.

Konkurs ma na celu kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi; rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Udział mogą wziąć rolnicy ekologiczni z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin Konkursu.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Zwycięscy otrzymają m.in.: tytuł „Lubelski Ekorolnik 2023”, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe. Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą też typować różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne, które serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Marii Curie-Skłodowskiej 3, pok. 519
z dopiskiem: „Ekolubelskie 2023”

Do pobrania:

Regulamin konkursu Ekolubelskie 2023

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Ekolubelskie 2023 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes