Konkurs -  „Rolnik z Lubelskiego 2023”

Konkurs - „Rolnik z Lubelskiego 2023”

Rusza kolejna odsłona konkursu „Rolnik z Lubelskiego 2023”! Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Projekt ma na celupromowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej (dobrych praktyk) na obszarach wiejskich województwa lubelskiego; wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoją działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o zachowanie wysokich standardów produkcji rolnej, dobrostanu zwierząt i ochronę środowiska; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi.

Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:
  • produkcja zwierzęca;
  • produkcja roślinna;
  • ogrodnictwo i sadownictwo

Szczegółowy wykaz kryteriów znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Najlepsi rolnicy w każdej kategorii otrzymają m.in.: tytuł „Rolnik z Lubelskiego 2023”, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe. Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą również typować różnego rodzaju instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Marii Curie-Skłodowskiej 3, pok. 519
z dopiskiem: „Rolnik z Lubelskiego 2023”.

Do pobrania:

Regulamin konkursu Rolnik z Lubelskiego 2023

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Rolnik z Lubelskiego 2023

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes