Wyniki otwartego konkursu pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego” w roku 2023

Wyniki otwartego konkursu pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego” w roku 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego”
w roku 2023

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes