Zaproszenie do wypełnienia anonimowych ankiet LGD Hrubieszów
Featured

Zaproszenie do wypełnienia anonimowych ankiet LGD Hrubieszów

Dzień dobry, zapraszamy Państwa do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie “Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania.


Celem badania jest stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Ankiety są anonimowe, a zebrane informacje będą udostępniane
jedynie w postaci zbiorczej. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa  inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Link do ankiety dot. form komunikacji:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=72054f4b&b=e0c326374&c=c0cc1683

Link do ankiety dot. monitoringu i ewaluacji
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=6305314f&b=f99911240&c=c0cc1683

 

Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

tel. 84 696 20 77

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes