Ankieta dot. ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym w roku 2022
ilustracja: https://samorzad.gov.pl/
Featured

Ankieta dot. ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym w roku 2022

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dot. ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym w roku 2022.


Wypełnienie ankiety jest wymagane dla osób, które posiadają kompostowniki i korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostownikach przydomowych na terenie Gminy Werbkowice w 2022 roku.


W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które jest zobowiązana osiągnąć gmina.


Ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy EPUAP lub dostarczyć do Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice do dnia 30 kwietnia 2023 r.


Druk ankiety można pobrać poniżej, u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy Werbkowice pok. Nr 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie pod Nr tel. 846572080 wew.46

 

Ankieta dot. ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym w roku 2022 - do pobrania

Ankieta dotycząca zagospodarowania biodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Werbkowice - werrsja online

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes