Gminny Dzień Sołtysa 2023

Gminny Dzień Sołtysa 2023

10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach obchodziliśmy ważne święto dla lokalnej społeczności – Dzień Sołtysa.


Podczas uroczystości Wójt Gminy Werbkowice, Agnieszka Skubis-Rafalska przekazała Paniom i Panom Sołtysom z terenu Gminy Werbkowice wyrazy uznania i serdecznie podziękowała za działalność i aktywność w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wręczyła Sołtysom również okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominki. Spotkanie odbyło się w podniosłej i bardzo miłej atmosferze. Panie z Klubu Senior+ "Nasza Jesień" przygotowały przepyszny tort, a podczas spotkania zagrała Kapela Podwórkowa STAH. W wydarzeniu uczestniczyli: Elżbieta Waleczek - Zastępca Wójta Gminy Werbkowice oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych, a także Piotr Matelski - Kierownik KRUS PT Hrubieszów oraz Anna Wilkos – Kierownik BP ARiMR w Hrubieszowie.

 

Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Werbkowice w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Werbkowicach. Patronatem medialnym wydarzenie objął Tygodnik Zamojski.

 

Z Sołtysami, którzy z różnych względów (praca zawodowa, udział w projekcie UMWL, choroba, wyjazd za pracą) nie mogli uczestniczyć w piątkowym wydarzeniu, Wójt spotka się indywidualnie by podziękować za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes