Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Werbkowice

Wójt Gminy Werbkowice mając na względzie prawidłowy rozwój zasobów ludzkich Gminy Werbkowice podjął inicjatywę powołania do życia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Werbkowice.

Stowarzyszenie będzie nowatorskim sposobem podejścia do aktywnego, wspólnego uczestnictwa społeczności lokalnej w działaniach na rzecz naszej gminy.

Należy nadmienić, że dzięki Stowarzyszeniu dojdzie do integracji lokalnej społeczności, poprzez udział na równych prawach osób reprezentujących sektor prywatny społeczny i publiczny.

W związku z powyższym mam zaszczyt zaprosić Państwa oraz inne osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w procesie tworzenia lokalnej strategii rozwoju naszej gminy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 15 marca 2007 roku o godzinie 17.00 w Kawiarni Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.

Na spotkaniu zostaną omówione cele statutowe Stowarzyszenia oraz przedstawiony zostanie projekt wspólnej strategi rozwoju gminy w aspekcie funduszy strukturalnych.

Licząc na aktywność i zainteresowanie Państwa powyższą inicjatywą, proszę o rozpropagowanie powyższej informacji wśród lokalnej społeczności.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes