Wybory do izb rolniczych

 Lubelska Izba RolniczaUrząd Gminy Werbkowice informuje, że 4 lutego 2007 roku odbędą się na terenie naszej gminy wybory na członków do rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej. Listy uprawnionych do udziału w głosowaniu będą wyłożone w Urzędzie Gminy Werbkowice od 22 stycznia 2007 r.


Zasady wyborów:

 • Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

 • W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tyś. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tyś. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko -jednego przedstawiciela.

 • W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swojego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej.

 • Rolnik ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierająca co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w biurach Lubelskiej Izby Rolniczej:

  • Lubelska Izba Rolnicza w Lublinie, ui. Pogodna 50A/2,20-337 Lublin

  • LIR O/Z Biała Podlaska, ul. Okopowa 18 F/1-2,21-500 Biała Podlaska

  • LIR O/Z Chełm, ul. Graniczna 35,22-100 Chełm,

  • LIR O/Z Zamość, ul. Ogrodowa 16,22-400 Zamość

Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2007 r. w siedzibach właściwych miejscowo Komisji Obwodowych.

 • Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej do 22 stycznia 2007 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie do Urzędu Gminy, który sporządził spis.


IZBA ROLNICZA - TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW


Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Lubelskiej Izby Rolniczej można uzyskać w biurach izby pod numerami telefonów:

- Biała Podlaska /0-83/ 342-00-32,344-30-14

- Chełm /0-82/ 560-31-44, 560-30-11

- Lublin /0-81/ 443-60-71,444-25-33,

- Zamość /0-84/ 639-16-43

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes