Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw i widoczne tego efekty.

Zaproszenie na sesję XLII/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ) zwołuję XLII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godz: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Komunikat dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uchodźcom

Szanowni Państwo, W celu zapewnienia jak najszerszej możliwości dostępu do udzielania informacji prawnych osobom przekraczającym granicę w związku z wojną w Ukrainie, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zapewniają nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy, w związku z wojną w Ukrainie, jak również ich osobom bliskim przebywającym w kraju.

Weź udział w ankiecie: Diagnoza uzależnień behawioralnych.

Badaniem zostaną objęci dorośli mieszkańcy Gminy Werbkowice oraz dzieci i młodzież w szkołach z terenu gminy. Jest ona całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.