Wójt Gminy ogłasza przetarg nieograniczony pisemnym na sprzedaż drzewa na pniu w m. Terebiń.

Gmina Werbkowice z siedzibą w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew na pniu, lokalizacja m. Terebiń, działka Nr 291/3 ( teren mieszkalnictwa społecznego).

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 5 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ogłoszenie - W dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy Werbkowice będzie nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Werbkowice w 2022 r. informuje się, że w dniu 7 STYCZNIA 2022 r. (piątek) Urząd Gminy Werbkowice będzie nieczynny.

Harmonogram wywozu odpadów 2022 Gmina Werbkowice

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2022. Ze swojej strony dołożymy starań aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy. 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 109/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 109/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.