Zapraszamy na Piknik profilaktyczny połączony z Festynem #SZCZEPIMYSIE Z KGW

27 sierpnia zapraszamy na Piknik profilaktyczny połączony z Festynem #SZCZEPIMYSIE Z KGW, który odbędzie się w parku za GOKiem.

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych oraz zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że Wnioski o przyznanie Stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 należy składać w terminie od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, pok. Nr 2, w godz. 7:30-15:30. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych składanie wniosków do 15 października 2021 r.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informujemy, że Gmina Werbkowice przygotowuje: „Aktualizacja projektu założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Werbkowice”.

Ogłoszenie w związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych

W związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych przez Hrubieszowską Telewizję Kablową Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim”, informuję o możliwości zgłaszania uwag/wniosków do ww. zamierzenia.

Dożynki Gminno-Parafialne w Werbkowicach

Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się 15.08.2021 r. w Werbkowicach. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna, której przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Kupczak. Następnie delegacje wieńcowe barwnym korowodem przeszły na teren zespołu pałacowego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.