Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21 lipca 2021 r.  w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Gozdów, iż zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21.07.2021 r. zostało zwołane na dzień 29 lipca 2021 roku (czwartek) na godz. 19:00 zebranie wiejskie sołectwa Gozdów, które odbędzie się w świetlicy we wsi Gozdów, w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad:

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Hostynne-Kolonia, iż zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21.07.2021 r. zostało zwołane na dzień 29 lipca 2021 roku (czwartek) na godz. 17:00 zebranie wiejskie sołectwa Hostynne-Kolonia, które odbędzie się w świetlicy we wsi Hostynne-Kolonia, w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad:

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21 lipca 2021 r.  w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Łotów, iż zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21.07.2021 r. zostało zwołane na dzień 29 lipca 2021 roku (czwartek) na godz. 16:00 zebranie wiejskie sołectwa Łotów, które odbędzie się w świetlicy we wsi Łotów w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej z proponowanym porządkiem obrad:

Ostatnia prosta - #Szczepimy Się

#Szczepimy Się. Szczepionka na COVID – 19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się  faktem – konieczne jest aby duża część populacji przyjęła szczepionkę. Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim zaufanie.

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości w terminie 12 miesięcy dla użytkowanych budynków, dla budynków nowych 14 dni od daty oddania do użytku.