Zaproszenie na sesję XXXIX/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz: 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

VIII Memoriał Mieczysława Brzozowskiego w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów - Zaproszenie

Zapraszamy na VIII Memoriał Mieczysława Brzozowskiego w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów, w dniu 29 stycznia 2022 roku, początek godzina 13 w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach.

Komunikat w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy

Szanowni Państwo,

w dniu 21 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie...

Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie z okazji Waszego Święta życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości pogody ducha oraz pociechy z każdej wnuczki i wnuka.