Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 28 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Święto Narodowe Trzeciego Maja - program obchodów 2022

Święto Narodowe Trzeciego Maja - program obchodów 3 maja 2022 w gminie Werbkowice:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu, Sahryń 62, 22-546 Turkowice

Zaproszenie na sesję XLV/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz: 09.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: