Zaproszenie na sesję XL/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ) zwołuję XL (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r. (piątek) o godz: 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze)

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 10 lutego 2022 roku o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Realizacja wsparcia pn. „Zakup paczek z żywnością, środkami higieny osobistej i chemicznej, artykułami przemysłowymi oraz środkami ochrony osobistej”

Gmina Werbkowice w 2021 roku otrzymała pomoc finansową w wysokości 74 848,80 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na realizację wsparcia pn. „Zakup paczek z żywnością, środkami higieny osobistej i chemicznej, artykułami przemysłowymi oraz środkami ochrony osobistej”.

Nabór wniosków na usunięcie azbestu 2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w poniedziałek 31 stycznia 2022 r. rozpoczyna się ostatni nabór wniosków na usunięcie azbestu (Zgłoszenia lokalizacji) w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 28 stycznia 2022 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.