Zaproszenie na XXXV/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz: 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2021 r. w Gminie Werbkowice - program obchodów

Program gminnych obchodów 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2021 r.:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Dnia 08 listopada 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice(pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zaproszenie na XXXIV/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXIV (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 04 listopada 2021 r. (czwartek)o godz: 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach(na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: