Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - wnioski kwalifikujące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie.

Uwaga przypomnienie

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności I RATY: podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw i widoczne tego efekty.

Zaproszenie na sesję XLII/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ) zwołuję XLII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godz: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: