ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

Dnia 5 października 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w miejscowości Konopne, Kotorów i Malice, Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych w powyższych miejscowościach w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice”.

Umowa na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w Sahryniu podpisana!

W dniu 28 września br. została podpisana umowa z wykonawcą, Inżynieria Rzeszów S.A. na budowę stacji uzdatniania wody w Sahryniu oraz budowę pierwszego odcinka sieci wodociągowej z przyłączkami dł. ok 1211 m.

Zaproszenie na LI (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LI (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz 9:30

Zawiadomienie o Wspólnym Posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 08.30