Lubelska Izba RolniczaUrząd Gminy Werbkowice informuje, że 4 lutego 2007 roku odbędą się na terenie naszej gminy wybory na członków do rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej. Listy uprawnionych do udziału w głosowaniu będą wyłożone w Urzędzie Gminy Werbkowice od 22 stycznia 2007 r.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i Łask Bożych w nadchodzącym Nowym Roku 2007. Życzymy, aby te Święta otworzyły drogę do lepszego jutra, a Boża Dziecina natchnęła nadzieją, otuchą i miłością.

W dniu dzisiejszym ze stanowiska został odwołany (z trzymiesiecznym wypowiedzeniem) Pan Antoni Kijewski, pełniący do tej pory obowiązki Zastępcy Wójta w gminie Werbkowice.

W wyborach samorządowych 2006 wybralismy radnych i wójta. W naszej gminie wójtem został Lech Bojko, a radnymi:

 • Tadeusz Wiater - przewodniczący

 • Bak Jan

 • Bednarczuk Sławomir Marian

 • Garbacz Eugeniusz

 • Hudoba Bożena Wiktoria

 • Knap Maria

 • Kryszczuk Ryszard Jan

 • Kurzawa Marian Władysław

 • Litwińczuk Urszula Katarzyna

 • Skirski Józef

 • Ślusarz Elżbieta Grażyna

 • Świąder Witold Jerzy

 • Trzak Jarosław Adam

 • Wieleba Stanisław

 • Wyskiel Wojciech