Wójt Gminy Werbkowice mając na względzie prawidłowy rozwój zasobów ludzkich Gminy Werbkowice podjął inicjatywę powołania do życia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Werbkowice.

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie informuje, że 30.01.2007 r. o godzinie 9:00 odbędą się Halowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce na rok 2007. Serdecznie zapraszamy szkoły średnie, gimnazja i szkoły podstawowe.
Regulamin i zgłoszenie do pobrania
stąd.

 Lubelska Izba RolniczaUrząd Gminy Werbkowice informuje, że 4 lutego 2007 roku odbędą się na terenie naszej gminy wybory na członków do rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej. Listy uprawnionych do udziału w głosowaniu będą wyłożone w Urzędzie Gminy Werbkowice od 22 stycznia 2007 r.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i Łask Bożych w nadchodzącym Nowym Roku 2007. Życzymy, aby te Święta otworzyły drogę do lepszego jutra, a Boża Dziecina natchnęła nadzieją, otuchą i miłością.

W dniu dzisiejszym ze stanowiska został odwołany (z trzymiesiecznym wypowiedzeniem) Pan Antoni Kijewski, pełniący do tej pory obowiązki Zastępcy Wójta w gminie Werbkowice.