Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, spokoju ducha oraz sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywanie trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

W wyniku uwag i ustaleń wynikających ze spotkania informacyjnego dotycząccego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Werbkowice umieszczam i proponuję do zapoznania się z projektem statutu.

Wójt Gminy Werbkowice mając na względzie prawidłowy rozwój zasobów ludzkich Gminy Werbkowice podjął inicjatywę powołania do życia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Werbkowice.

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie informuje, że 30.01.2007 r. o godzinie 9:00 odbędą się Halowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce na rok 2007. Serdecznie zapraszamy szkoły średnie, gimnazja i szkoły podstawowe.
Regulamin i zgłoszenie do pobrania
stąd.

 Lubelska Izba RolniczaUrząd Gminy Werbkowice informuje, że 4 lutego 2007 roku odbędą się na terenie naszej gminy wybory na członków do rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej. Listy uprawnionych do udziału w głosowaniu będą wyłożone w Urzędzie Gminy Werbkowice od 22 stycznia 2007 r.