20080630kaptury.jpg"KAPTURY Z KLASĄ" to projekt przygotowany przez grupę nieformalną „Stażyści” z GOK w Werbkowicach. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Wysokość grantu: 5641,94 EUR.

naglowek_hala.jpgPo raz pierwszy na Hali Sportowej im Bronisława Malinowskiego w Werbkowicach z inicjatywy Urzędu Gminy Werbkowice, Przedszkola Samorządowego oraz Hali Sportowej odbyły się w dniu 18 czerwca 2008 roku Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Dzieci Młodszych Gminy Werbkowice.

Urząd Gminy Werbkowice informuje, że na terenie gminy trwa cykl spotkań z mieszkańcami w celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania, która swoim funkcjonowaniem ma obejmować obszar gmin: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice. Opracowanie powyższej strategii umożliwi korzystanie, mieszkańcom Gmin Powiatu Hrubieszowskiego, ze środków finansowych PROW w latach 2007-2013.

naglowek_gok.jpgUrząd Gminy Werbkowice i Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informują, że dnia 22.06.2008r. o godzinie 15:00 w amfiteatrze przy GOK Werbkowice odbędzie się "Popołudnie z Kulturą Polsko-Ukraińską". Podczas imprezy koncertowały będą zespoły artystyczne z Polski i Ukrainy.

W dniu 13.06.2008r. W siedzibie Urzędu Gminy w Werbkowicach odbyło się posiedzenie Jury konkursowego w celu rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego organizowanego przez gminę pn. "Łowcy Baterii 2007/2008".