W dniu 22 stycznia 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach o godzinie 8.00 rozpocznie się XV Sesja Rady Gminy w Werbkowicach, tematem głównym sesji będzie reorganizacja sieci szkół publicznych na terenie gminy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008r. dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach dziękuje wszystkim Gościom Balu Sylwestrowego za wspaniałą zabawę oraz atmosferę jaką stworzyli Państwo podczas imprezy.

Krótka charakterystyka imprezy:

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Rok 2008 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń

Informuję, że ustawowy termin składania wniosków o wymianę książeczkowych dowodów osobistych tj. 31 grudnia 2007 r. nie uległ zmianie i winien być bezwzględnie zachowany. Wydłużenie do 31 marca 2008 r. do czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest równoznaczne z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów.