Życzenia świąteczne - Wielkanoc 2022

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjęć najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt, pełnych wiary i rodzinnego ciepła, a także mokrego dyngusa i odpoczynku. Niech ten szczególny czas niesie pokój oraz wzajemną życzliwość.

Nabór do Programu „Klub – 2022”

Informuję, że na Konferencji z udziałem Pana Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka w dniu 07.04.2022 o godz. 13.00 ogłoszono nabór do Programu „Klub – 2022”.

Paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w dniach 21 kwietnia 2022 r. i 22 kwietnia 2022 r. w godz. od 9:00 do 14:00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będą wydawane paczki żywnościowe przez pracowników GOPS w Hali sportowej w Werbkowicach (wejście od strony ul. Mickiewicza)

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 08 kwietnia 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu.