Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

Urząd Gminy Werbkowice informuje, że został ogłoszony konkurs Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” finansowany w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa.

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń!

Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki zakażeń bezwzględnie obnażają nasze słabości. Nie pozwólmy, aby postrzegano nas jako społeczność, która nie ma zaufania do nauki:

Zaproszenie na Dzień Edukacji Narodowej 2021

Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska serdecznie zaprasza dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Werbkowice, a także pracowników REW/WTZ/Przedszkola Lokomotywa w Alojzowie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2021 r. godz. 12:00 w GOK w Werbkowicach.

Zaproszenie na XXXIII/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Werbkowice,

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice,