Zaproszenie na posiedzenie komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. (piątek) o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1 września 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach

1 września uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach weszli w nowy rok szkolny 2021/22.

Uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września 2021 r. w Werbkowicach odbyły się uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Kondolencje

Radnej Gminy Werbkowice Pani Jolancie Kral, rodzinie i najbliższym wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy

Uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uroczyste obchody 82. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej rozpoczęły się od Mszy świętej w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Werbkowicach w intencji Ojczyzny oraz o błog. Boże dla środowiska szkolnego w kolejnym roku zdobywania wiedzy, której przewodniczył ks. Konrad Zalewski.