Zaproszenie do udziału w Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” zaprasza do udziału w nowym projekcie — Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego, organizowanym w ramach upamiętnienia obchodzonej w tym roku 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Wydarzenie jest organizowane dzięki funduszom pozyskanym z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego Fundusz Patriotyczny — Edycja 2022.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego” w roku 2022

Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm ) zwołuję L Sesję Rady Gminy Werbkowice,

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice,

Obwieszczenie o planowanych polowaniach zbiorowych na sezon 2022/2023 prowadzonych przez Koło Nr 45 " PONOWA" Hrubieszów.