Otwarte konkursy ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych 2021

Otwarte konkursy ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych: 1) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do

...

Obwieszczenie o  wyłożeniu do wglądu publicznego:„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Werbkowice”

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w

...

Uwaga Rolnicy! To ostatnie dni na rozwiązanie testu konkursowego

Przypominamy, że do 20 listopada br. mogą Państwo wziąć udział II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie

...

Informacja dla interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Szanowni Państwo, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum

...

Komunikat w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy

Szanowni Państwo, od 17 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Urząd Gminy Werbkowice wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze

...