Zmieniają się opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje: od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu.

Zwrot podatku akcyzowego – luty 2021

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminie od 01.02.2021 r. do 01.03.2021 r. Przyjmowanie wniosków wejście GOPS (parter od strony sklepu).

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, przekazujemy informację o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminach składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Werbkowice.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Napełniajmy duże serca dla małego serduszka

Nakrętki, które wrzucacie do naszych serduszek (pod GOKiem i Urzędem Gminy) zostaną przekazane na potrzeby ratowania Serduszka Frania – wnuczka naszej pani dr Grabik.