Program Dobry Start - spotkanie z ekspertem

Od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300 + dla ucznia należy składać tylko elektronicznie do ZUS za pośrednictwem:

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że Gmina Werbkowice ponownie zamierza ubiegać się dotację na usuwanie folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów podchodzących z działalności rolniczej”.

Impreza integracyjna Terebiń

Na zakończenie roku szkolnego i początek wakacji dnia 27.06 w niedzielę odbył się dzień integracji przy świetlicy wiejskiej Terebiń 75.

List Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach 2021

List Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach 2021.

Uwaga! Wydłużony termin zgłoszeń do konkursów dla dzieci „Złap rybkę” i „Ryba na talerzu”

Informujemy, że w związku z licznymi prośbami oraz rosnącym zainteresowaniem dzieci chętnych do udziału w konkursach „Złap rybkę” oraz „Ryba na talerzu” termin składania zgłoszeń wydłużony został do 16 lipca 2021 r.