Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r.

...

Dystrybucji maseczek ochronnych

W poniedziałek 14 lutego rusza akcja dystrybucji maseczek ochronnych otrzymanych z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. Nasza Gmina otrzymała

...

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 20 stycznia  2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia...

Właściciele Lasów i Gruntów przeznaczonych do Zalesienia

W związku z realizacją programu powiększania zasobów leśnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzelce

...