Informacja Starosty o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Hrubieszowski Informuje, że w terminie od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r., w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, w pokoju nr 8 nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

Zapraszamy na spotkanie online pn. „Tarcza antykryzysowa w praktyce. Aktualne rozwiązania dla przedsiębiorców i pracowników.”

W związku z drugą fala pandemii Covid-19 oraz proponowanymi przez rząd rozwiązaniami, zapraszamy Państwa na spotkanie na temat aktualnych instrumentów wsparcia dostępnych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Elementem Tarczy są instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, którzy ucierpieli na skutek pandemii.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.

Kondolencje - Maria Gmyz

W imieniu Rady gminy Werbkowice i Mieszkańców Gminy Werbkowice składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłej Marii Gmyz.