Ostatnie dni składania wniosku o dowód osobisty przez internet - tylko do 26 lipca

W związku ze zmianami przepisów ustawy o dowodach osobistych, tylko do 26 lipca 2021 r., do godz. 23.59, można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego korzystając z drogi elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePuap na stronie obywatel.gov.pl.

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21 lipca 2021 r.  w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Gozdów, iż zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21.07.2021 r. zostało zwołane na dzień 29 lipca 2021 roku (czwartek) na godz. 19:00 zebranie wiejskie sołectwa Gozdów, które odbędzie się w świetlicy we wsi Gozdów, w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad:

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Hostynne-Kolonia, iż zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21.07.2021 r. zostało zwołane na dzień 29 lipca 2021 roku (czwartek) na godz. 17:00 zebranie wiejskie sołectwa Hostynne-Kolonia, które odbędzie się w świetlicy we wsi Hostynne-Kolonia, w sprawie wyboru Sołtysa z proponowanym porządkiem obrad:

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21 lipca 2021 r.  w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Łotów, iż zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 21.07.2021 r. zostało zwołane na dzień 29 lipca 2021 roku (czwartek) na godz. 16:00 zebranie wiejskie sołectwa Łotów, które odbędzie się w świetlicy we wsi Łotów w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej z proponowanym porządkiem obrad:

Ostatnia prosta - #Szczepimy Się

#Szczepimy Się. Szczepionka na COVID – 19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się  faktem – konieczne jest aby duża część populacji przyjęła szczepionkę. Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim zaufanie.