Dzień Sołtysa 2021

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Werbkowice składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy. 

Obwieszczenie o projekcie uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenie o projekcie uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Na prośbę Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazujemy informację dotyczącą inauguracji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Szkolenia i doradztwo anty-covid

Szkolenia i doradztwo z zakresu podnoszenia kompetencji w obszarach tematycznych rekomendowanych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa.

Dzień Kobiet 2021

Drogie Panie z okazji Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych pogodnych dni.