Komunikat z dnia 12 października 2022 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zbliżającym się okresem zimowym i możliwością występowania intensywnych opadów śniegu oraz silnych

...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022

 Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Wam za zaangażowanie i wytrwałą pracę na rzecz

...

WAŻNE!!! Informacja dystrybucja tabletek jodku potasu

Obecnie nie ma możliwości pobrania tabletek w punktach dystrybucji, prosimy o niedzwonienie na podane w poprzedniej informacji nr telefonów –

...

Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Werbkowice

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną

...

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w miejscowości Konopne, Kotorów i Malice, Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania

...