Zamknięty przejazd kolejowo-drogowy kat. A w km 16,062 linii nr 65

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu Dział Drogowy informuje, że w dniu 17 sierpnia 2021 roku w godz. 8.00-16:00 będzie zamknięty przejazd kolejowo-drogowy kat. A w km 16,062 linii nr 65 Most na rzece Bug - Sławków Płd. (km 48,635 PKP PLK), skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3421L Werbkowice - Tyszowce (numer identyfikacyjny 072048635).

Remont Wandalskiej Zagrody w Kotorowie - zakończenie

Dobiegł końca remont obiektu w ramach projektu pt. Remont Wandalskiej Zagrody w Kotorowie realizowany przez Gmina Werbkowice w partnerstwie ze Stowarzyszenie Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie dofinansowany przez Fundacja BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna” – 2020.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

Po Archeologicznym Pikniku Rodzinnym w Kotorowie

31 lipca 2021 roku odbył się, łączący teraźniejszość z przeszłością, Archeologiczny Piknik Rodzinny w Wandalskiej Zagrodzie w Kotorowie na zakończenie realizacji projektu pt. Remont Wandalskiej Zagrody w Kotorowie realizowany przez Gmina Werbkowice w partnerstwie z Sołectwem Kotorów, Stowarzyszenie Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie i Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pana Tadeusza Krawczuka

W dniu 30 lipca 2021 r. piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodził mieszkaniec Łysej Góry, Pan Tadeusz Krawczuk.