Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2022

Informujemy o Międzynarodowym Dniu Zdrowia Roślin, przypadającym na dzień 12 maja 2022 roku. Celem organizowanych w tym dniu wydarzeń jest

...

Przekazanie używanych pojazdów i maszyn ukraińskiej społeczności

Przekazanie używanych pojazdów komunalnych, sanitarnych oraz maszyn do robót ziemnych, stosowanych w budownictwie, celem rozwiązania

...

Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

W związku z realizacją zadania pt. ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu” zleconego przez powiat

...

Święto Narodowe Trzeciego Maja - program obchodów 2022

Święto Narodowe Trzeciego Maja - program obchodów 3 maja 2022 w gminie Werbkowice:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu

...