Ogłoszenie w związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych

W związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych przez Hrubieszowską Telewizję Kablową Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim”, informuję o możliwości zgłaszania uwag/wniosków do ww. zamierzenia.

Dożynki Gminno-Parafialne w Werbkowicach

Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się 15.08.2021 r. w Werbkowicach. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna, której przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Kupczak. Następnie delegacje wieńcowe barwnym korowodem przeszły na teren zespołu pałacowego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Przypominamy, że Główny Urząd Statystyczny organizuje Konkurs promujący uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, pt.: „Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021".

Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego 2021

W dniu 10 sierpnia 2021 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Werbkowice.

Weź udział w konsultacjach projektu „Aktywni niepełnosprawni…”

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych przewidzianych w drugim zadaniu projektu „Aktywni niepełnosprawni…”!