Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 14 "Rogacz" w Hrubieszowie na sezon 2022/2023

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 14 "Rogacz" w Hrubieszowie na sezon 2022/2023.

Informacja dla mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice

Na prośbę mieszkańców miejscowości Konopne, Kotorów i Malice termin podpisania umów na wykonanie przyłączy wodociągowych w ramach zadania „Budowa

...

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła Łowieckiego Nr 43 "Bażant" w Hrubieszowie

Na podstawie art. 42ab ustawy Prawo Łowickie podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 Koła

...

Zaproszenie do konsultacji

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi

...