Otwarte konkursy ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych 2021

Otwarte konkursy ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych: 1) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2022 roku”; 2) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola specjalnego, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego na terenie miasta Hrubieszowa oraz OREW w Alojzowie wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2022 rok”.

Obwieszczenie o  wyłożeniu do wglądu publicznego:„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Werbkowice”

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,875, 1086), Wójt Gminy zawiadamia:

Uwaga Rolnicy! To ostatnie dni na rozwiązanie testu konkursowego

Przypominamy, że do 20 listopada br. mogą Państwo wziąć udział II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola rolnika, by upadku unikał”.

Informacja dla interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Szanowni Państwo, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach.

Komunikat w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy

Szanowni Państwo, od 17 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Urząd Gminy Werbkowice wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.