Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, które odbędą się 3 września 2021 roku, w godzinach 9:00 - 14:15, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ulicy Narutowicza 34.

82. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza 1 września na uroczystości związane z obchodami 82. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Zapraszamy na Piknik profilaktyczny połączony z Festynem #SZCZEPIMYSIE Z KGW

27 sierpnia zapraszamy na Piknik profilaktyczny połączony z Festynem #SZCZEPIMYSIE Z KGW, który odbędzie się w parku za GOKiem.

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych oraz zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że Wnioski o przyznanie Stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 należy składać w terminie od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, pok. Nr 2, w godz. 7:30-15:30. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych składanie wniosków do 15 października 2021 r.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informujemy, że Gmina Werbkowice przygotowuje: „Aktualizacja projektu założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Werbkowice”.