naglowek ugNa podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 roku, poz. 112 z późn. zm.) i § 8 ust.1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (MP Nr 30 poz. 345 oraz z 2015 r. Poz. 223).

 

WÓJT GMINY WERBKOWICE informuje, że w związku ze zgłoszeniem liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład obwodowych komisji wyborczych publiczne losowanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, odbędzie się w dniu 5 października 2015 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 5 (parter).

Numer obwodu głosowania objętego losowaniem

Liczba zgłoszonych członków

1 GOK Werbkowice

9

2 Zespół Szkół Werbkowice

9

3 Szkoła Podstawowa Podhorce

9

4 Szkoła Podstawowa Gozdów

9

5 Szkoła Podstawowa Hostynne-Kolonia

9

6 Szkoła Podstawowa Malice

9

7 Szkoła Podstawowa Terebiń

9

8 Szkoła Podstawowa Honiatycze

9

9 Wiejski Dom Kultury Turkowice

9

10 Zespól Szkół Sahryń

9