20150921filmZapraszamy na film promocyjny w ramach projektu Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniw (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym.

Gmina Werbkowice jako Partner Mikroprojektu wraz z Liderem Radą Miasta Ugniw realizowała mikroprojekt pt. „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniw (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” w ramach Projektu Parasolowego „Wspólna promocja możliwości turystycznych oraz dziedzictwa kulturowo-historycznego obwodu lwowskiego i województwa podkarpackiego i lubelskiego”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Cel ogólny projektu:

 

Wspólne przedstawienie przez partnerów cech kulturowych oraz możliwości turystycznych regionu, pogłębienie relacji, współpracy, wymiana i zapożyczenie doświadczeń w dziedzinie turystyki, pomiędzy społecznościami oraz władzami samorządowymi partnerów. Wymiana informacji, integracja ze społecznością europejską poprzez ujednolicenie standardów i poziomu usług.

 

Termin realizacji mikroprojektu: 01.09.2014 r. – 31.08.2015 r.