W dniu 23 października 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się eliminacje gminne w 11 Jesiennym Konkursie Recytatorskim. W konkursie uczestniczyło 25 recytatorów z gminy Werbkowice, w tym 24 spełniało warunki regulaminowe. Jury po wysłuchaniu prezentowanych tekstów postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom Specjalne Wyróżnienia za pracę nad pięknem Polskiej Mowy.

Nominacje do szczebla eliminacji powiatowych konkursu Jury przyznaje :
  1. Kacprowi Stadnickiemu ze Szkoły Podstawioowej w Turkowicach ? kl. IV

  2. Aleksandrze Nowosad ze Szkoły Podstawioowej w Turkowicach ? kl. IV

  3. Ewelinie Duliban ze Szkoły Podstawowej w Malicach ? kl. V

  4. Karolinie Łobockiej z Zespołu Szkół w Turkowicach ? kl. I gimnazjum

Jury ocenia poziom artystyczny konkursu w stopniu wysokim, na który z pewnością wpływ miały warsztaty recytatorskie organizowane przez GOK a prowadzone przez koordynatora i twórcę Jesiennego Konkursu Recytatorskiego Panią Katarzynę Rzepa z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Warsztaty odbyły się 10 października 2007 roku. Organizatorzy dziękują i gratulują wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom artystycznym za udział w Konkursie.