Zmiana terminu naboru wniosków z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego w dniu 16.01.2023 r. o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku - Wójt Gminy Werbkowice informuje podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji, o przedłużeniu terminu naboru wniosków.

 

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji (beneficjenci dotacji) powinny złożyć wniosek do Wójta Gminy Werbkowice w wersji papierowej (w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Zamojska 1) zawierający dane określone wg warunków i wzoru opublikowanego na stronie urzędu w dniu 16.01.2023 r. w terminie do dnia 10 marca 2023 do godz. 15-tej.

 

 

 

Wójt

 (-) Agnieszka Skubis-Rafalska