Informacja dla mieszkańców w sprawie zakupu preferencyjnego węgla

Działając na podstawie zapisów  ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2236 ) informuję, że na podstawie art. 34 ust. 4, 5 cyt. ustawy do gminy wpłynął wniosek przedsiębiorcy tzw. innego podmiotu, zgłaszającego chęć przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. znajdujących się na terenie Gminy Werbkowice. 


Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca odbioru węgla zostaną zamieszczone na  stronie gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy między PGG S.A a przedsiebiorcą, który zajmie się sprzedażą węgla na terenie gminy Werbkowice.
Jednocześnie informuję, że gminie zależy na jak najszybszym uruchomieniu programu, stąd wyraża nadzieję, że wszelkie formalności zostaną przeprocedowane możliwie jak najszybciej.  
Ponadto informuje, że do zakupu węgla uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz gospodarstwo domowe, które nie nabyło paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej 1,5 tony.