Zaproszenie do konsultacji ws. utowrzenia Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie

W związku z prowadzonymi przez Gminę Miejską Hrubieszów oraz Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie konsultacjami społecznymi wstępnych koncepcji Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa organizowanymi w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 zapraszamy do udziału w konsultacjach, dotyczących utworzenia nowego Centrum Komunikacyjnego w miejscu obecnego przystanku autobusowego przy ulicy Piłsudskiego w Hrubieszowie (obok marketu Stokrotka).

Prace studentów Politechniki Krakowskiej poddane pod głosowanie w ramach konkursu stanowią jedynie wstępne propozycje nowego wyglądu obecnego przystanku. Wszystkie opinie, uwagi oraz pomysły zebrane podczas konsultacji zostaną uwzględnione podczas opracowywania ostatecznej wersji projektu.

Głosowanie potrwa do 10 listopada 2022 r.:

  • w formie internetowej poprzez wypełnienie ankiety online na Platformie Partycypacji Społecznej miasta Hrubieszowa pod adresem:

https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/konsultacje-spoleczne/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie

  • w formie stacjonarnej w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 7 w ramach wystawy prac konkursowych za pomocą papierowych kart do głosowania, znajdujących się w holu przy wejściu do kina.