Informacja dla mieszkańców!

Na podstawie art. 3 ust. 5  ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm) Wójt Gminy przypomina, o obowiązku  właścicieli budynków, w których występuje proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,

o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 13 ust 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.