Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 88/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 88/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego” w roku 2022