Drukuj
Aktualności
Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 1 września 2022 r.  w sprawie odwołania Sołtysa w Sołectwie Wilków-Kolonia

Obwieszczenie Wójta Gminy Werbkowice z dnia 1 września 2022 r. w sprawie odwołania Sołtysa w Sołectwie Wilków-Kolonia

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Wilków-Kolonia, iż zarządzeniem Nr 97/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 1 września 2022 r. zostało zwołane na dzień 27 września 2022 roku (wtorek) na godz. 16:00 zebranie wiejskie Sołectwa Wilków-Kolonia, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej we wsi Wilków-Kolonia w sprawie rozstrzygnięcia wniosku o odwołanie Sołtysa Sołectwa Wilków-Kolonia
z proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie zebrania.

2) Dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania i Protokolanta.

3) Stwierdzenie prawomocności zebrania.

4) Odczytanie wniosku o odwołanie sołtysa z dnia 27 sierpnia 2022 roku.

5) Zajęcie stanowiska przez sołtysa.

6) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7) Informacja o sposobie głosowania tajnego.

8) Przeprowadzenie głosowania i zapoznanie z wynikami głosowania.

9) Zakończenie zebrania.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca jest obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.