Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Werbkowice 2022

W dniu 30 sierpnia 2022 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Werbkowice. Było to wyjątkowe wydarzenie, będące symbolem wzajemnej wierności i miłości rodzinnej, dowodem wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Jubileusz został poprzedzony uroczystą mszą św., koncelebrowaną w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach. Koncelebrze mszy św. przewodniczył Ojciec Ludwik Żyła, cysters z Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu, natomiast koncelebrantami byli: proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Kupczak oraz pochodzący z tutejszej parafii ks. Miłosław Żur proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu i ks. rektor Marek Żur z Kościoła Rektoralnego pw. św Katarzyny w Zamościu. Obchody Złotych i Diamentowych Godów rozpoczęły się od Marszu Weselnego Mendelssohna. Zebranych gości powitała Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Werbkowicach Pani Krystyna Łuszczak. Podczas uroczystości wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystego aktu dekoracji dokonała Pani Agnieszka Skubis-Rafalska Wójt Gminy Werbkowice, kierując słowa uznania i podziękowania za długoletnie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Jubilaci otrzymali również pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. Nie zabrakło również tortu i symbolicznego toastu. Oprawę artystyczną zapewnił Młodzieżowy Zespół Wokalny, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.
Ze względu na stan zdrowia, nie wszystkie pary mogły uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. Wszystkim Jubilatom jeszcze raz życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, spokoju i ludzkiej życzliwości. Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły następujące pary:
50 lecie (Złote Gody)
1. Kazimiera i Witold Barczuk z Werbkowic;
2. Jadwiga i Władysław Gnasiuk z Werbkowic;
3. Maria i Stanisław Harasymiuk z Dobromierzyc;
4. Teresa i Kazimierz Klimkowicz z Terebińca;
5. Urszula i Lucjan Kozak z Adeliny;
6. Maria i Edward Lewandowscy z Malic;
7. Wanda i Marian Łączuk z Łysej Góry;
8. Stanisława i Stanisław Musur z Peresołowic;
9. Danuta i Roman Niedźwiedź z Honiatyczek;
10. Krystyna i Marian Ogórek z Łysej Góry;
11. Janina i Edward Psionka z Terebińca;
12. Wanda i Albin Skibińscy z Hostynnego;
13. Janina i Kazimierz Stańko z Hostynnego-Kolonii;
14. Jadwiga i Sylwester Stempień z Werbkowic;
15. Maria i Romuald Swatowscy z Gozdowa;
16. Teresa i Andrzej Tyszko z Gozdowa;
17. Małgorzata i Piotr Wiśniewscy z Werbkowic;
18. Zdzisława i Zdzisław Zych z Terebinia

60-lecie (Diamentowe Gody)
1. Małgorzata i Marceli Karwańscy z Honiatycz-Kolonii;
2. Krystyna i Franciszek Mączka z Terebinia;
3. Irena i Mieczysław Morelewscy z Kotorowa;
4. Halina i Władysław Rusińscy z Werbkowic;